Betekenis van brutoloon 

Casper Doorn
16 februari 2023
Betekenis van brutoloon 

Als je solliciteert wordt er vaak gesproken over het brutoloon. Het brutoloon is het totale bedrag van je loon. Dit is echter niet het bedrag dat je ontvangt op je bankrekening. Een werkgever moet namelijk ook bepaalde zaken inhouden. Het bruto salaris is een belangrijk gegeven. Zo is het minimumloon altijd uitgedrukt als brutoloon. Wel handig voor de salarisadministratie, maar minder voor een werknemer is dat het brutoloon niet het bedrag is dat diegene op de bankrekening ontvangt. Lees hier over wat het brutosalaris nu precies is. 

Brutoloon 

Het bruto salaris bestaat uit verschillende componenten. Je werkgever betaalt namelijk over jouw nettoloon, dat wat je dus op je bank ontvangt, loonbelasting, premies en volksverzekeringen. Tenminste: eigenlijk is het zo dat dit het bedrag is dat een werknemer kost, maar de werkgever zorgt voor de afdracht ervan. Verder betaalt je werkgever voor jou de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies voor werknemersverzekeringen. Denk hierbij aan verzekeringspremies bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit betaalt een werkgever dus inderdaad wel zelf. 

Wat hoort niet bij het brutoloon 

Er is ook geld dat wel op de bankrekening van de werknemer komt, maar dat niet valt onder het standaard brutobedrag. Denk hierbij aan reiskosten, vakantiegeld en winst- en eindejaarsuitkeringen. Deze posten zijn dan ook op de loonstrook van de werknemer apart vermeld. 

Vakantiegeld berekenen 

Vakantiegeld wordt over het bruto salaris berekend. Je kunt je vakantiegeld simpel berekenen door je bruto salaris te vermenigvuldigen met het gekregen percentage vakantiegeld. Meestal is dat percentage 8%. Vakantiegeld wordt echter meestal jaarlijks eind mei uitbetaald. Meer weten daarover? Lees dan: wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald. Over vakantiegeld wordt ook belasting betaald. Het heeft dus ook invloed op je heffingskorting. 

Bruto versus netto bedrag 

In de praktijk is het lastig om precies te bepalen wat je netto nu echt ontvangt bij een bepaald brutoloon. Er zijn wel rekenmodellen voor een inschatting van wat je nettoloon is op basis van je brutoloon. Kenmerkend is wel dat hoe meer je weet over hoe je brutoloon is opgebouwd, hoe beter je vooraf al kunt bepalen wat het nettoloon is. Wil je een inschatting maken? Voor een indicatie van je nettoloon zijn er diverse rekentools op het internet die je daarbij kunnen helpen. 

Meer nieuws