Wat is nou een jaaropgave?

Jasper
4 juli 2022
Wat is nou een jaaropgave?

Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk wat een jaaropgave nou precies inhoudt? Geen zorgen, hier kun je alle antwoorden op je vragen vinden!

Een jaaropgave is een overzicht van het loon dat je in een jaar hebt verdiend bij een bedrijf. Elke werkgever is verplicht zijn werkgevers ieder jaar een jaaropgave te sturen, dit gebeurt meestal aan het begin van het nieuwe jaar. Als een persoon voor meerdere werkgevers gewerkt heeft zal er van elke werkgever een loonstrook komen.

Waarvoor dient een jaaropgave

Een jaaropgave is belangrijk om de belastingaangifte goed te doen. Meestal vult de belastingdienst zelf de gegevens in, en dien je dit te controleren. Nu kan het wel eens voorkomen dat de belastingdienst een foutje maakt. Om dit te voorkomen en te controleren is het belangrijk om alle jaaropgaven te bewaren.

loonadministratie

Informatie op de jaaropgave

De volgende loonadministratie moet op elke jaaropgave te vinden zijn:

 • Het jaar waarover het gaat
 • Het fiscaal loon
  Dit is een optelsom van het bruto loon en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet, het fiscaal loon valt dus altijd iets hoger dan het brutoloon
 • Loonheffing
  Alle belastingen en premies die zijn ingehouden op het loon
 • Heffingskortingen
  Dit zorgt ervoor dat iemand minder belasting moet betalen over het salaris. De heffingskorting zet iemand meestal aan bij het bedrijf waar die het meeste verdient, hier hoeft dan minder belasting over betaald te worden. Om te controleren of de loonheffingskorting actief is kan men een kijkje nemen op de loonstrook, als er ja staat achter loonheffingskorting dan is deze van toepassing. Indien er bij dit vakje nee staat dan krijgt deze persoon meer geld bij de belastingaangifte. Deze korting is vooral van toepassing voor jongeren die minder verdienen, hoe meer iemand verdient hoe minder kortingen er zullen zijn.
 • De onbelaste vergoedingen
  Dit is een verzamelnaam voor loonbelastingen en premies volksverzekeringen. De loonheffing wordt ingehouden op het salaris.loonadministratie

Geen jaaropgave?

Het kan wel eens voorkomen dat iemand geen jaaropgave ontvangt. Als iemand wel in loondienst heeft gewerkt het afgelopen jaar dan kan die contact opnemen met de (ex) werkgever. De werkgever is namelijk verplicht om iedereen een jaaropgave te sturen, maar het kan altijd zijn dat er een foutje in het systeem heeft plaatsgevonden.

Als iemand de oude jaaropgave wilt inzien dan is dit ook mogelijk. Via de UWV kan iedereen namelijk tot wel 5 jaar terug de jaaropgave opvragen.

Indien iemand geen jaaropgave heeft ontvangen kan hij/zij alsnog belastingaangifte doen, het kan alleen wel voorkomen dat er dan minder teruggegeven wordt of zelfs bij moet worden betaald. Om dit te controleren is dan een jaaropgave handig.

Meer nieuws